0544514298

קילר קאט – מדיניות ביטול/החזרת מוצרים.

ביטול/שינוי מועד תור שנקבע מראש

 • לא ניתן לקבל החזר בגין תשלום על סקיצה, שריון זמן המקעקע/ת ו/או מקדמה.

 • תשלום שהושאר בגין סקיצה תקף לעיצוב עליו סוכם בפגישת הייעוץ בלבד ומקוזז מעלות הקעקוע, ניתן לבצע עד שלושה סבבי תיקונים לסקיצה עד למועד ביצוע הקעקוע (ללא כל עלות נוספת).

  כל תוספת סקיצה ו/או סבב תיקונים מחויבים בתשלום נוסף, כמו כן הסכום הראשוני ששולם לא יתקזז מעלות הקעקוע.  
 • ביטול/שינוי מועד התור יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם הסטודיו ו/או באופן דיגיטלי מול
  מרכז השירות של הסטודיו. (בכפוף לקבלת הודעה מהסטודיו שבקשתכם התקבלה במערכת).  
 • בביטול/שינוי מועד התור עד 48 שעות לפני תחילתו – הלקוח לא יאבד את הסכום ששולם לטובת הסקיצה ושריון זמן המקעקע/ת והוא יוכל לשמש אותו לתור החדש שייקבע (בתנאי שהמועד החדש שייקבע לא יעלה על פרק זמן של חודש (30 יום) מהמועד המקורי שנקבע).  
 • במקרה של ביטל/שינוי מועד התור פחות מ-48 שעות ממועד תחילתו, לא ניתן יהיה לקזז את הסכום ששולם בגין עבודה על הסקיצה ושריון זמן המקעקע/ת מעלות הקעקוע, קביעת תור חדש בכפוף לתשלום נוסף.  

 • במקרה והלקוח לא הגיע כלל לתור שהוזמן או איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד
  שנקבע, זכאותו למימוש התור במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בסכום אותו שילם בגין הסקיצה ושריון זמן המקעקע/ת ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

החזרת מוצר

• לקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שנרכשו בסטודיו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
התשמ"א 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות מכוחו יקראו להלן "החוק").

• הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו.

• החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הרכישה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית (מוצר
סגור), בצירוף הוכחת קנייה.
                                                                        • החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 14 ימים מיום ביצוע ההחזרה/החלפה/ביטול העסקה.
                                                                        • החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 – ₪לפי הנמוך מביניהם. אם
יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי, לא יחול חיוב דמי ביטול. בביטול עסקאות
בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי
הביטול לעיל.

• לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא, שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה.

  מודים לכם על ההבנה ומצפים לראותכם בסטודיו.

  צוות קוי טאטו.